ایده هایی که بسته بندی میشوند ، نمایشگاه بین المللی بسته بندی ، چاپ و تبلیغات با "مانا استند" و "تک وکیوم"
29 آذر الی 2 دی
سالن میلاد ب غرفه 35