قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds  

طرح های بسته بندی خاص و قفل دار (Clamshell)

این طرحها عموما جهت نمایش محصولات، داخل بسته بندیهای شفاف عرضه می گردند. با این حال امکان تولید و عرضه این طرحها بصورت رنگی نیز می باشد. صنایعی که این طرحها در آنها بیشترین کاربرد را دارند می توان به 3 گروه تقسیم کرد:
 1. صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی
 2. صنایع غذایی
 3. صنایع مختلف قطعه سازی، الکترونیک و سایر تولید کنندگان

 
 
 
قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds  
قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds