پکینگهای Cooling Tower

ورق و بلوکهای مورد استفاده در برجهای خنک کننده (Cooling Tower) در ایران به پکینگ معروف هستند و البته به نام Film Fill Media نیز در بازار شناخته می‌شوند.


شرکت تک وکیوم علاوه بر تولید پکینگهای مورد استفاده در Cooling Tower در طرحهای مشخص شده زیر، امکانات طراحی قالب در طرحهای جدید بنا به درخواست مشتری و ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه را دارا می‌باشد. عموما ورقهای PVC با ضخامتهای 350µ و 400µ و ورقهای PP با ضخامت 500µ عرضه می‌گردند.

در تولید این محصولات محدودیت رنگ وجود ندارد هر چند که برای مقاومت به UV مناسب رنگ مشکی توصیه می‌گردد.


علاوه بر عرضه پکینگها بصورت ورق، امکان تولید آن بصورت بلوکهای 15 Cm، 30 Cm و... نیز وجود دارد.

 
 
 
   
       
F19/3 کد محصول :
PP, PVC جنس:
350µ- 500µ ضخامت :
120 Cm- 240 Cm دامنه طولی:
30-60 Cm دامنه عرضی:
19 mm ارتفاع :
PP- 80°c و PVC- 60°c حداکثر دمای قابل اعمال:
قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds
F19/2 کد محصول :
PP, PVC جنس:
350µ- 500µ ضخامت :
240 Cm حداکثر طول:
60 Cm حداکثر عرض :
19 mm ارتفاع :
PP- 80°c و PVC- 60°c حداکثر دمای قابل اعمال:
قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds
F19/1 کد محصول :
PP, PVC جنس:
350µ- 500µ ضخامت :
240 Cm حداکثر طول:
60 Cm حداکثر عرض :
19 mm ارتفاع :
PP- 80°c و PVC- 60°c حداکثر دمای قابل اعمال:
قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds    
 
   
F15/1 کد محصول :
PP, PVC جنس:
600µ ضخامت :
240 Cm حداکثر طول:
60 Cm حداکثر عرض :
15 mm ارتفاع :
PP- 80°c و PVC- 60°c حداکثر دمای قابل اعمال:
قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds
F25/1 کد محصول :
PP, PVC جنس:
350µ- 500µ ضخامت :
240 Cm حداکثر طول:
60 Cm حداکثر عرض :
19 mm ارتفاع :
PP- 80°c و PVC- 60°c حداکثر دمای قابل اعمال:
قالب Mold سنگ Stone مصنوعی Artificial سمنت پلاست Cement Plastتک وکیومTak Vacuum وکیومVacuum تولید Production فروشSelling میز ویبره Vibrating Table خط تولید اتومات Automatic Production Line خط تولید نیمه اتومات Semi-automatic Production Line رزینResin پیگمنت های رنگیColored Pigmentsقالب های سرامیکی Ceramic Molds